© 2018  Saga Au Pair Services.

Varför ska du överväga en au pair?

Det finns många fördelar med att ha en au pair. Den första fördelen, och det vi anser vara viktigast, är att introducera dina barn till människor från olika kulturer, vilket möjliggör inlärning av nya kulturvanor och nya språk. I en globaliserad värld är detta en viktig faktor för barnens utveckling. Föräldrarna får dessutom extra hjälp i dagliga aktiviteter. Någon som hjälper till med den dagliga rutinen för barnomsorg, förbereder små måltider, leker och umgås med barnen.

Åtgärder för att komma i kontakt med en au pair

Efter att ha läst om au pair-programmet och beslutat att ha en mångkulturell erfarenhet, vad är nästa steg för att komma i kontakt med en au pair?

 1. Fyll i förregistreringen eller skicka ett mail till SAGA och registrera dig i vår databas
  Vid kontakt med SAGA skickar vi dig ett registreringsformulär med frågor om föräldrar, barn, socialt liv och matvanor, och andra intresseområden, som hjälper oss att hitta en kandidat som bäst passar familjeprofilen. Vi är öppna för att lösa alla tvivel som kan finnas om programmet. Vid fullgörande av hela registreringen finns en aktiveringsavgift.

   
 2. Profilanalys och urval av au pair
  Efter analysen av familjeprofilen kommer vi att söka i vår databas efter kandidater som bäst passar familjen. Efter det skickar vi de valda profilerna till familjen som bestämmer sig för en kandidat. Familjen genomföra framtida intervjuer och bestämma vilken kandidat som passar bäst, om ingen känns som en match, kommer andra potentiella au pair att ges.

   
 3. Vägledning
  Efter en matchning kommer all vägledning att ges till kandidaten om dokument som krävs för visumansökan, språkkurser etc.

   
 4. Efter matchning
  För att ge en fullständig upplevelse för båda parter, kommer vi efter matchningen att övervaka au pair-programmet, och även vara tillgängliga för att styra och stödja au pairen om det behövs och hjälpa familjen i en eventuell omplacering. Enligt kontraktet är det ingen avgift för rematchen under en viss tid.